แบบประกันเด่น
1.ประกันที่เราคิดว่าลูกค้าจะหาซื้อเยอะ เช่น แผนสะสมทรัพย์เพื่อลดหย่อนภาษี แบบประกันค่ารักษาเหมาจ่าย ประกันโรคร้ายแรง
รวมทั้งแนบ pdf โบรชัวร์ได้

อันนี้เราสามารถระบุชื่อแผนที่เจาะจงได้ อธิบายแผนสั้นๆ